Sfaturi utile

Ce este intabularea și de ce este ea necesară

Intabularea

Reprezintă înscrierea în cartea funciară prin care se constituie, se grevează, se restrânge ori se stinge un drept realPrin intabularea unei proprietăți, puteți afla dacă documentele acesteia sunt în regulă sau dacă există probleme cu aceasta.

Intabularea înseamnă înscrierea în Carte Funciară a dreptului de proprietate al cumpărătorului sau anumitor sarcini de care este grevat. Lipsa intabulării înseamnă că imobilul respectiv nu deține întreaga documentație de proprietate, ceea ce conduce la imposibilitatea intrainarii.

Documentația cadastrală este realizată de un expert autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Actele necesare pentru intabulare:

  • actul de proprietate al apartamentului (copie legalizată)
  • certificat fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de Administrația Financiară – Direcția de Impozite și Taxe Locale
  • buletinul proprietarului sau buletinele coproprietarilor, dacă proprietatea imobiliară este bun comun;

Intabularea sau înscrisul realizat în Cartea Funciară echivalează cu cartea de identitate a unei persoane. Importanțaînscrierii este dată de faptul că dreptul de proprietate va deveni opozabil față de diverși terți (adică acesta este valabil nu doar între părțile semnatare ale actului de proprietate, dar și terților). Mai exact, se poate spune că proprietatea se realizează diar după încheierea acestei etape.

Prețul pentru documentația cadastrală este compus din:

  • onorariul expertului autorizat – costul crește în fucntie de numărul de camere. Acesta poate ajunge la 500 lei pentru un apartament cu 3 camere;
  • taxa percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

In regim de urgență taxa se dublează, iar eliberarea documentației cadastrale se face în 6 zile, în loc de 18 zile.

Consecințele neinscrierii proprietății în Cartea Funciară

În situația în care formalitatea de publicitate nu s-a realizat, atunci drepturile, actele ori faptele juridice nu sunt opozabile terților, cu excepția cazului în care se face proba că au luat cunoștință pe alte cai.

Dar, în toate cazurile, simpla luare la cunoștință asupra dreptului, faptului, actului sau raportului juridic în discuție nu suplinește lipsa publicității și față de diverse alte persoane decât terta persoană care, în realitate, le-a cunoscut.

Extrasul de carte funciară

Este documentul eliberat Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară doar notarului public și servește la autentificarea actelor prin care se face dovada modificării dreptului de proprietate. Pentru eliberare este necesară completarea unui formular tip, împreună cu copia de pe încheierea de intabulare și cartea de identitate a vânzătorului.

Notarul va solicita eliberarea acestui document, ce are ca perioadă de valabilitate 10 zile.

Extrasul de carte funciară pentru vânzarea unui apartament sau case se numește extras de carte funciară autentificare. Există și extras de carte funciară pentru informare, ce poate fi eliberat atât de notar, cât și de persoană fizică, pentru realizarea unui credit bancar ipotecar sau pemtru semnarea antecontractului de vânzare cumpărare.

 

(Citit de 51 ori, 51 vizite astazi)
Etichete: , , , Last modified: 22 iulie 2020
Close