Sfaturi utile

Accesiunea imobiliară și implicațiile proprietarului

Literatura juridică a definit accesiunea ca fiind acel mod de dobândire a dreptului de proprietate constând în încorporarea materială a unui lucru mai puţin important într-un lucru mai important, în temeiul căruia va dobândi dreptul de proprietate şi asupra lucrului care este mai puţin important.

Pentru o înțelegere mai ușoară, vă oferim următorul exemplu: dacă veți cumpăra un teren, pe care altcineva a plantat o vie, veți dobândi și via, nu doar terenul.

Accesiunea este de mai multe feluri, iar în anumite situații implică despăgubiri.

  • Accesiunea imobiliară naturală
  • Accesiunea imobiliară artificială

Accesiunea imobiliară naturală

Accesiunea imobiliară naturală se referă la reunirea fără intervenția omului la un imobil a unor alte bunuri, făcând referire la:

  • aluviuni – adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare, dacă ele se formează treptat
  • terenurile lăsate de apele curgătoare – terenul lăsat de apele curgătoare care s-au retras treptat de la țărmul respective;
  • avulsiuni porțiunile de mal smulse de apele curgătoare din terenul unui proprietar și care s-au alipit la terenul unui alt proprietar riveran, dacă nu au fost revendicate în termen de un an de la dată alipirii;
  • râurilor care aparțîn proprietarilor riverani, cu excepția celor care nu sunt proprietate publică;
  • accesiunea naturală asupra animalelor. Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia revin acestuia din urmă dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la dată declarației făcute la primărie de către proprietarul terenului”

Accesiunea imobiliară artificială

Accesiunea imobiliară artificială, așa cum de altfel o sugerează chiar denumirea sa, spre deosebire de cea naturală, implică intervenția omului.

Legea face distincție între modul în care se realizează lucrarea, ia în calcul cine o face și cu ce materiale, stabilind dispoziții clare pentru fiecare situație în parte. Sunt descrise trei situații specifice pentru a clarifica accesiunea imobiliară artificială.

Poate fi vorba fie despre realizarea unor lucrări la casă sau apartament de către proprietarul sau. Cu materialele sale ori cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului.

Lucrările pot fi:

  • necesare,
  • utile
  • voluptuare

Lucrările necesare

Proprietarul imobilului dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării adăugate în momentul efectuării acesteia, prin plata cheltuielilor pentru materiale și execuția respectivelor lucrări, indiferent dacă acestea sunt făcute de proprietar sau de terți. De exemplu, construirea unui coș de fum la o casă. Pentru aceasta, se impune cumpărarea de materiale și angajarea de muncitori astfel, coșul casei va fi proprietatea celui care deține casa în momentul construcției prin faptul că proprietarul a plătit pentru respectivă lucrare.

Lucrările utile.

În această situație este necesar ca autorul lucrărilor utile să fie de bună-credinţă. Proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării din momentul efectuării acesteia, cu plata materialelor, a manoperei sau cu sporul adus imobilului.

În cazul în care autorul lucrării utile este de rea-credinţă, proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietarul lucrării sau să plătească autorului lucrării jumătate din valoarea materialelor şi a manoperei ori jumătate din sporul de valoare adus imobilului sau să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia, cu repunerea imobilului în situaţia anterioară şi plata de daune.

Lucrările voluptuare.

În cazul lucrării voluptuare, proprietarul terenului are dreptul:

a) să devină proprietarul lucrării, fără înscriere în cartea funciară şi fără nicio obligaţie către autorul lucrării;

b) să ceară obligarea autorului de rea-credinţă al lucrării la desfiinţarea acesteia, cu readucerea terenului în situaţia anterioară şi plata de daune-interese.

Accesiunea artificială face trimitere la faptul că nimeni nu se poate îmbogăți fără temei legal. Astfel, proprietarul unui teren sau imobilului care este îmbunătățit prin lucrările descrise mai sus este obligat la plata materialelor.

 

 

(Citit de 1 ori, 1 vizite astazi)
Etichete: , , , , Last modified: 3 august 2020
Close